Vanaf 01/11 – COVID Safe Ticket

Beste sporters

De overheid verplicht opnieuw het gebruik van mondmaskers in openbare gebouwen.

Dit betekent dat vanaf 29 oktober 2021 iedereen ouder dan 12 jaar ook in onze accommodaties opnieuw een mondmasker moet dragen.

Deze verplichting geldt niet tijdens het sporten zelf noch tijdens het douchen (wel in de kleedkamers).

Bijkomend legt de overheid het gebruik van het Covid Safe Ticket op voor alle fitnesscentra in het land vanaf 01 november 2021

Dit betekent dat elke fitnesser bij aankomst een geldig Covid Safe Ticket moet tonen aan de bevoegde medewerkers.

1       Reglement CST

Iedereen die de fitnessruimte betreedt, moet over een geldig Covid Safe Ticket beschikken. Dit betekent dat men over één van de drie geldige certificaten moet beschikken:

  • Een geldig vaccinatiecertificaat: men is dubbel gevaccineerd met het Pfizer, Astrazeneca of Moderna vaccin of men is enkel gevaccineerd met het Johnson&Johnson vaccin.
  • Een herstelcertificaat dat duidt op genezing na eerdere besmetting. Dit is geldig vanaf 11 dagen na een positieve test en blijft 180 dagen na de positieve test geldig.
  • Een testcertificaat: je beschikt over een geldige negatieve test. Een negatieve PCR test blijft geldig tot 2 dagen na de testafname. Een Rapid Antigeen Test afgenomen door een medisch gekwalificeerde blijft 1 dag geldig na testafname. 

Deze attesten moeten bij aankomst kunnen getoond worden, samen met een identiteitsbewijs. De attesten kunnen worden voorgelegd aan de hand van de CovidSafe-app of op basis van een uitgeprinte versie met QR-code.

Bezoekers die niet over een geldig CST beschikken worden de toegang ontzegd.

2       Praktische organisatie

Het scannen van de Covid Safe Tickets gebeurt door medewerkers van het centrum, met een smartphone via de CovidScanBe-app.

Iedere gebruiker van de fitnessruimte moet zich vooraf melden aan het onthaal met volgende documenten:

  • ID-kaart
  • één van de opgesomde certificaten (via CovidSafe-app of een uitgeprinte versie met QR-code)

Iedereen met een geldig CST ontvangt een stempel. Verder zullen er op regelmatige basis controles gebeuren in de fitness om het CST te verifiëren.

Wij rekenen op je medewerking om samen iedereen zo coronaproof mogelijk te kunnen laten sporten.